สร้างโต๊ะชั่วคราว / สัญญามูลค่าหลายล้านปอนด์ตั้งแต่เริ่มต้น

วิธีสร้างโต๊ะชั่วคราว / สัญญามูลค่าหลายล้านปอนด์ตั้งแต่เริ่มต้นครอบคลุมลักษณะที่จําเป็นวิธีการหาแคนดิเอตและวิธีชนะธุรกิจใหม่ที่ทําซ้ํา