สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ปรับปรุงประสิทธิภาพและการรักษาลูกค้าด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน ทั้งสำหรับตัวคุณเองและพนักงานของคุณ รวมถึงมาตรการป้องกันความเครียด

ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • บทเรียน 10
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้