ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคในการสร้างระบบการสร้างโอกาสในการขาย ความภักดีของลูกค้า การดึงดูดผู้สมัครและพนักงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เนื้อหาคอร์สนี้

สังคมสื่อการตลาด

การตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์
แบรนด์และความสามารถ
7 ข้อผิดพลาดทางการตลาดที่อันตรายถึงชีวิต
1 4 ของ
ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • บทเรียน 70
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้