สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ปิด
เริ่มต้นใช้งาน

ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันความรู้เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างระบบการสร้างโอกาสในการขายความภักดีของลูกค้าการดึงดูดผู้สมัครและพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เนื้อหาหลักสูตรนี้

การตลาดโซเชียลมีเดีย
การตลาดดิจิทัลการสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์
แบรนด์และความสามารถพิเศษ
7 ข้อผิดพลาดทางการตลาดที่ร้ายแรง
1 จาก 4
ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • 70 บทเรียน
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้