เพิ่มความสามารถในการขายของคุณเมื่อพูดทางโทรศัพท์ ทั้งแบบโทรเย็นหรือโทรอุ่น

ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • บทเรียน 15
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้