วิดีโออีเมล (1.18 นาที)

คำอธิบาย วิธีใช้วิดีโอเป็นรูปแบบหนึ่งในการติดตามผลกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณเอง