อีเมลวิดีโอ (1.18 นาที)

คําอธิบายวิธีใช้วิดีโอเป็นรูปแบบหนึ่งของการติดตามผลกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณเอง