แผนการกำหนดราคา

ทางออกสำหรับธุรกิจทุกขนาด

LMS

$ 10
00
/ผู้ใช้/เดือน (ชำระเป็นรายปี)

นายหน้า & ผู้จัดการ
เนื้อหาสำหรับ LMS ของคุณ

$ 416
67
/เดือน (จ่ายเป็นรายปี)
  • หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกงานถึงผู้จัดการ
  • เนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมภายในแบบสดของคุณ
  • เพิ่มเนื้อหาใหม่ทุกเดือน

การฝึกอบรมการสรรหาสด

ติดต่อสอบถาม
  • การฝึกอบรมภายใน
  • การจัดการ L&D
  • การฝึกแบบ 1 ต่อ 1

ได้รับความไว้วางใจจากนายหน้าทั่วโลก