ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินของทีมและทำให้การจัดการง่ายขึ้น

วิธีสร้างกระบวนการ จัดการเวลา และการมอบหมายงานหลักเพื่อให้การจัดการง่ายขึ้น และแก้ไขประสิทธิภาพที่ต่ำในทีมสรรหาบุคลากรของคุณ

เนื้อหาคอร์สนี้

การจัดการประสิทธิภาพต่ำ

ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • บทเรียน 12
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้