สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ปิด
เริ่มต้นใช้งาน

บทนําเกี่ยวกับการสรรหานายหน้า

เนื้อหาหลักสูตรนี้

เซสชันการสรรหาบุคลากร
1 จาก 2
ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • 24 บทเรียน
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้