50 ขั้นตอนสู่การสรรหาบุคลากรระดับโลก

ฝึกฝนกระบวนการพื้นฐานของการสรรหาบุคลากรทีละขั้นตอน หลักสูตรนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 36 นาที แต่ถ้าคุณเขียนบันทึกโดยละเอียด เวลาที่คุณจะจัดสรรคือ...

การแนะนำ

เชี่ยวชาญศิลปะในการรักษาความปลอดภัยการอ้างอิงของผู้สมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มบทบาทที่มีอยู่

การจัดหาออนไลน์

เชี่ยวชาญศิลปะของเทคนิคการจัดหาออนไลน์เพื่อจัดหาผู้สมัครที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

แนะนำการรับสมัคร

เรียนรู้พื้นฐานของการสรรหาและเหตุผลที่ผู้เรียกเก็บเงินรายใหญ่ที่สุดในโลกเคารพทุกขั้นตอนในกระบวนการสรรหา ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมเทมเพลต...