การสร้างความสัมพันธ์

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและผู้สมัคร 

ความแตกต่าง

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณโดยสร้างความแตกต่างการรับรู้บริการของคุณให้กับลูกค้าและผู้สมัคร

กิจกรรมและกระบวนการขาย

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณโดยการฝังกระบวนการและทําให้การวิเคราะห์และพัฒนาตนเองเป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัย

ขายโทรศัพท์ 101

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณเมื่อพูดทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะผ่านการโทรเย็นหรือการโทรอุ่นเครื่อง