การสร้างความสัมพันธ์

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและผู้สมัคร 

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณโดยสร้างความแตกต่างในการรับรู้บริการของคุณให้กับลูกค้าและผู้สมัคร

กิจกรรมและกระบวนการขาย

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณโดยการฝังกระบวนการและทำให้การวิเคราะห์และพัฒนาตนเองเป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัย

การขายทางโทรศัพท์101

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณเมื่อพูดทางโทรศัพท์ ทั้งแบบโทรเย็นหรือโทรอุ่น

การขายอย่างมืออาชีพ – การจัดการข้อโต้แย้ง

เพิ่มความสามารถในการขายของคุณด้วยการทำความเข้าใจวิธีการเอาชนะการคัดค้านจากลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและผู้สมัครอย่างสม่ำเสมอ